+420 603 552 758 scarabeus.galerie@gmail.com

Galerie Scarabeus

Rodinná loutková divadla měla největší popularitu v období první republiky. V expozici jsou proscénia, kulisy, loutky, scénické prvky, rekvizity a divadelní hry. Na jejich tvorbě se podíleli mnozí čeští umělci, například Mikoláš Aleš a Artuš Scheiner. Část expozice je věnována umělcům spjatými s divadlem Říše loutek – Vojtěchovi Suchardovi a Bohumíru Koubkovi. Po dohodě nabízíme dopolední dílny loutek a představení pro MŠ a ZŠ. 

 

Gallery Scarabeus 

Family marionette theatre gained its greatest popularity during the First Republic (1918-1938). The exhibit includes prosceniums, backdrops, marionettes, set pieces, props and theatre performances. Many Czech artists, including Mikuláš Aleš and Artuš Scheiner, contributed to its creation. Part of the exhibit focuses on artistic connections with the theatre Říše loutek (Marionette Empire) from Vojtěch Sucharda and Bohumír Koubek. By prior arrangement we offer marionette workshops and shows for pre and elementary schools.