+420 603 552 758 scarabeus.galerie@gmail.com

Galerie Scarabeus

zahájila svoji činnost v prosinci 1996. V galerii a na zahradě bylo uspořádáno mnoho výstav, koncertů, divadelních představení a akcí pro všechny věkové skupiny. Výstavy představily české i zahraniční tvůrce různých uměleckých oborů. Tři výstavy byly věnovány Praze 7, její historii, umělcům a ateliérům z období tzv. „Letenského Montmartru“. Další výstavy byly zaměřeny na historii a současnost ex libris, grafickou tvorbu a černobílé fotografie. Každoročně se zde konaly výstavy historických betlémů pořádané ve spolupráci se spolky betlémářů. Ve výstavním programu byly také výstavy věnované historii a současnosti uměleckých řemesel – modrotisku, košíkářství, drátenictví, zdobení kraslic s tvůrčími dílnami pro děti. Další témata byla zaměřena na textilní techniky – současné paličkované krajce, designu kanafasu a také moderní šperkařské tvorbě. 

Výstavy věnované loutkám, loutkářům a divadelní představení probíhaly v interiérech i na zahradě. Představena byla tvorba Vojtěcha Cinybulka, soubor Kašpárci ze sbírek MLK v Chrudimi, loutky Františka Valeny. Karla Vody a cyklus fotografií masek čertů Ludvíka Barana a Jitky Staňkové. Proběhly zde výstavy k 80. výročí Říše loutek (2000) a „Říše loutek za vodou“ (2003).  V prostorách galerie Scarabeus byla 23.3.2017 zahájena expozice „Historické loutky a rodinná loutková divadla“, pochází ze soukromých sbírek a divadla Říše loutek. Z výstavy jsou nadšené nejen děti, ale i pamětníci. Velké poděkování patří všem, kteří se na její přípravě podíleli. K dalším aktivitám patří založení tradice „Letenský masopust. V roce 2022 proběhl již 7. ročník, který pořádá Galerie Scarabeus pro veřejnost s umělci a kulturními institucemi a programem v NZM, NTM a Vodárenské věži s podporou MČ Prahy 7. 

Kateřina Ebelová, zakladatelka a kurátorka